فروش:
انواع ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری
کانکس
ساختمان پیش ساخته
جرثقیل ثقفی
سازه های فلزی

اجرا:
پوشش و نصب ساندویچ پانل (سقفی و دیواری)
طراحی و اجرای ساختمانهای پیش ساخته (بدون محدودیت ابعاد)
طراحی طراحی و اجرای کانکس(به سفارش خریدار محترم)
طراحی و اجرای سازه های فلزی
طراحی و اجرای جرثقیل سقفی